Sluta röka med hjälp av E cigg - hitta hjälp online

Många som har försökt att sluta röka saknar någonting att hålla i handen som ersätter cigaretten. För många har e cigg blivit svaret. Abstinensbesvären som uppkommer vid ett rökstopp kan yttra sig i att personen blir trött genom att denne sover sämre tack vare avsaknad av nikotin i blodet, blir rastlös, irriterad och "plockig". Det är alltid svårt att bryta en vana, särskilt när kroppen är invand med den. Det finns idag många olika typer av hjälpmedel för rökavvänjning och mycket kan man hitta online på olika sidor.

Många har försökt att sluta med hjälp av nikotintuggummi, nikotinplåster, sugtabletter med nikotin, eller små påsar för munhålan som innehåller nikotin, men misslyckats. När kroppen inte längre får tillgång till nikotin, börjar många att tröstäta för att tillfredsställa den ökade aptiten. Detta leder i sin tur till en viktuppgång som belastar kroppens organ, varför man återfaller i rökandet efter ett tag. Man måste istället hitta en ersättning för cigaretter som i en stor utsträckning ersätter och liknar de traditionella tobakscigaretterna i så stor mån som möjligt. Det är här som el cigg kommer in i bilden.

E cigg ersätter de traditionella tobakscigaretterna

E-cigg påminner både till utseende och smak om riktiga cigaretter. De finns att köpa online både med eller utan nikotin och glöder på samma sätt som tobakscigaretter gör. När man drar ett bloss aktiveras cigarettens ampull som avger vattenånga. Detta innebär att man får en "rök" som är autentisk, så att det ser ut som om man röker på riktigt. Då el cigg avger vattenånga istället för en skadlig cigarettrök är det tillåtet att röka dem även på offentliga platser.

Läs mer online om "e cigg" och dess fördelar.

Denna vattenånga är i stort sett ofarlig, men kan reta lungorna till en början innan de har vant sig. Vattenångan transporterar nikotin ut ur e ciggen men innehåller inte alla de övriga skadliga ämnen som konventionella cigaretter har. Det är därför väldigt mer hälsosamt att röka el cigg. Kroppen blir lugnad genom nikotinet och man får samma känsla som med vanliga cigaretter. När man har avvant kroppen från nikotin kan man välja el cigg, som saknar ämnet, och bara röka dem för smaken och nöjes skull.